INFO

Publishing farm är en journalistbyrå med matproduktion och miljö som specialområden.  


Vi producerar tryckfärdiga publikationer som facktidningar, faktaböcker, informationsbroschyrer och studiematerial.

Vi gör också fristående reportage för tryckta publikationer och webben och vi producerar film.
  
Publishing farm arbetar med redaktionell kommunikation. Vi väljer texter, bilder och illustrationer med omsorg. Vi bygger upp och bryter ned texter för att göra innehållet mer tillgängligt. Vi är noga med rubriker, ingresser, bildval, bildtexter, mellanrubriker och andra detaljer som lyfter helheten.

Även det komplexa kan göras enkelt.